รายละเอียด IBM Maximo® Asset Management ต่อ

Maximizing the value of your enterprise assets

      3. การบริหารจัดการบริการ

    ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งคำร้องขอบริการใหม่ๆ รวมทั้งตรวจสอบติดตามและอัพเดตคำร้องขอบริการที่กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้คุณสามารถปรับใช้แนวทางปฏิบัติด้านการจัดการบริการเพิ่มเติมผ่านทาง IBM Tivoli Service Request Manager และปรับเปลี่ยนเป้าหมายและลำดับความสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ในลักษณะที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจโดยรวม ด้วยการผสานรวมการจัดการระดับการให้บริการอย่างครบวงจรเข้ากับแนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์ คุณจะสามารถ

 • กำหนดการบริการเพื่อช่วยปรับปรุงการสื่อสารขององค์กร และตรวจสอบว่าการบริการที่มีอยู่จำเป็นสำหรับการรองรับธุรกิจหรือไม่
 • จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement - SLA) เพื่อช่วยเพิ่มการสื่อสารระหว่างแผนกของคุณกับหน่วยงานธุรกิจต่างๆ และช่วยปรับระดับบริการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 • ตรวจสอบระดับการให้บริการโดยเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด เพื่อหลีกเลี่ยงการให้บริการในระดับต่ำกว่าที่กำหนด
 • ปรับใช้กระบวนการรายงาน (Escalation) ในการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้บริการตามระดับที่กำหนด

      4. การบริหารจัดการสัญญา

    ปรับปรุงความสามารถในการควบคุมสัญญาที่ทำไว้กับผู้ขายด้วยระบบจัดการสัญญาแบบครบวงจร โดยรองรับทั้งสัญญาจัดซื้อ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่า สัญญารับประกัน สัญญาอัตราค่าแรง สัญญาหลัก สัญญารวม และสัญญาที่ผู้ใช้กำหนด

 • ความเกี่ยวพันของสัญญาจะเชื่อมโยง SLA เข้ากับสัญญาของผู้ขาย จึงช่วยให้คุณระบุผู้ขายที่ไม่น่าเชื่อถือและสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของ SLA เมื่อเจรจาเรื่องเงื่อนไขกับผู้ขาย
 • ไลบรารีข้อกำหนดและเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถปรับใช้นโยบายมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร
 • การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ขาย หลีกเลี่ยงบทลงโทษ และได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากสัญญาทุกฉบับ

      5. การบริหารจัดการวัสดุ

    รับทราบทุกประเด็น เช่น อะไร เมื่อใด ที่ไหน จำนวนเท่าใด และมูลค่ามากน้อยเพียงใด ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และการใช้งาน ฟังก์ชันการจัดการวัสดุจะบันทึกการเคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนวัสดุในแต่ละครั้ง จึงสามารถติดตามการเคลื่อนไหว ออกรายงาน และตรวจสอบวัสดุแบบเรียลไทม์

 • ติดตามธุรกรรมสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการชิ้นส่วนและวัสดุ และลดค่าใช้จ่าายด้วยการลดสต็อกส่วนเกินหรือสต็อกสินค้าที่ล้าสมัย
 • ช่วยปรับปรุงและวางแผนเกี่ยวกับสินค้า คงคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยจัดเตรียมชิ้นส่วนที่ต้องการไว้ในที่ ที่เหมาะสม ผลลัพธ์ก็คือ คุณจะสามารถลดปัญหาชิ้นส่วนหมดสต็อก สินค้าคงคลังไม่เพียงพอ และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสต็อก รวมทั้งประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

      6. การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง

    รองรับทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการจัดซื้อโดยตรงและการเพิ่มสต็อก ผู้ซื้อจะสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวกับคำขอซื้อ ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และสัญญา จึงสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Maximo Asset Management รวมเข้ากับ ระบบธุรกิจภายในองค์กรจากผู้ผลิตรายอื่นๆ เช่น Oracle และ SAP ได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังเชื่อม ต่อกับตลาดออนไลน์และระบบซื้อขายแลกเปลี่ยน บน internet ได้

 • เครื่องมือสำหรับการจัดการผู้ขายและ ประสิทธิภาพของผู้ขายจะช่วยขจัดการซื้อสินค้า/บริการนอกสัญญา รวมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายและคุณภาพของวัสดุและบริการ
 • ความสามารถในการจัดซื้อโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาหรือตามเหตุการณ์จะช่วยให้คุณสั่งซื้อชิ้นส่วนและบริการที่จำเป็นได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สนับสนุนการจัดซื้อทั่วโลก ทำให้คุณประหยัดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพได้ด้วยการซื้อสินค้า/บริการจำนวนมากและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เครื่องมือวิเคราะห์และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ทำหน้าที่ตรวจวัดประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เวลาในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ และเวลาในการส่งมอบตามคำสั่งซื้อ

ปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่แตกต่าง

    ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่มีพนักงานขายหรือสำนักงานสาขาเท่าใดก็ตาม Maximo Asset Management จะช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ทั้งหมดได้อย่างเหมาะสมด้วยรูปแบบการกำหนดค่ากระบวนการทางธุรกิจที่ยืดหยุ่น Maximo Asset Management จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป และช่วยควบคุมเงินลงทุนของคุณทั้งในวันนี้และวันหน้า

    Maximo Asset Management พัฒนาขึ้นบนสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) จึงสามารถผนวกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีระดับองค์กรที่ทันสมัยได้อย่างกลมกลืน และรวมเข้ากับระบบธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายเทคโนโลยี พื้นฐานของ Maximo Asset Managementสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการปรับแต่งโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม ทำให้คุณไม่ต้องยึดติดอยู่กับโปรแกรม ใดโปรแกรมหนึ่ง สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นบริการ (Service Oriented Architecture - SOA) ของ Maximo Asset Management และความสอด คล้องกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างที่ต้องการ ทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วทั้งองค์กรได้อย่างเหมาะสม

    Maximo ออปชันเพิ่มเติมต่อไปนี้จะขยายขีดความสามารถของ Maximo Asset Management และช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้มากขึ้น

IBM Maximo Change Manager :

    รับประโยชน์จากการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการเผยแพร่ (Release) อย่างครบวงจรสำหรับสินทรัพย์ของคุณ การบริหารนโยบาย การจัดการกระบวนการ และการวางแผนจะช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ และความสม่ำเสมอในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการการเผยแพร่ (Release) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนงาน ตารางเวลา และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเผยแพร่เวอร์ชันที่อนุญาตและการตั้งค่าการทำงานของสินทรัพย์ในสภาวะแวดล้อมที่ใช้งานจริง

IBM Maximo Mobile :

    เข้าถึงข้อมูลของ Maximo Asset Management ไม่ว่าจะเป็นแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ความถูกต้อง และคุณภาพในสถานที่หรือสภาวะแวดล้อมใดๆ ด้วยแอพพลิเคชัน Maximo แบบพกพา และส่งเสริมโครงการความปลอดภัยของคุณ พนักงานที่ทำงานนอกสถานที่จะสามารถทำงานตามที่วางแผนไว้ ขจัดการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพ และลดงานเอกสารและการป้อนข้อมูล นอกจากนั้น การจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการเข้าถึงได้ทันที ณ สถานที่ติดตั้ง จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ให้บริการ แอพพลิเคชันแบบพกพานี้ตอบสนองความต้องการของคุณในการจัดการสินทรัพย์ บุคลากร และสินค้าคงคลังในแบบระยะไกล

IBM Maximo Asset Navigator :

    ระบบกราฟิกบนเว็บนี้ช่วยให้เข้าถึงรายละเอียดชิ้นส่วน ภาพอุปกรณ์ ไดอะแกรม แผนผัง และ เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทันที การเชื่อมโยงระหว่างตำแหน่งที่ตั้ง สินทรัพย์ และชิ้นส่วนจะนำคุณไปยังข้อมูลสินทรัพย์ที่คุณต้องการ จึงช่วยให้คุณสามารถระบุและเลือกชิ้นส่วนที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วสำหรับกระบวนการทำงานและการจัดซื้อของคุณช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความถูกต้องโดยรวมทั้งยังรองรับการจัดการโครงการด้านความปลอดภัยของคุณอีกด้วย

กลับรายละเอียดหน้า 1

รายละเอียดต่อหน้า 3

More detail visit IBM enterprise asset management (EAM)    Submit Trial Form

    Please submit form :

   
    Name - Last name :
   
    E-Mail :
   
    Tel. :
   
    Company :